Dziś jest poniedziałek, 22.07.2019, imieniny Magdaleny, Bolesławy
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej » Aktualności » Informacja Starosty Tureckiego dotycząca lokalizacji oraz harmonogramu pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu tureckiego

Informacja Starosty Tureckiego dotycząca lokalizacji oraz harmonogramu pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu tureckiego

Informacja Starosty Tureckiego dotycząca lokalizacji oraz harmonogramu pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu tureckiego

1.Urząd Gminy i Miasta Tuliszków

Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. 1
62-740 Tuliszków
tel. 63 279 17 61

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana przez radców prawnych w następujących godzinach:

poniedziałek  – w godzinach od 8:00 do 12:00
wtorek – w godzinach od 8:00 do 12:00
środa –  w godzinach od 11:00 do 15:00
czwartek – w godzinach od 8:00 do 12:00
piątek – w godzinach od 11:00 do 15:00
(z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)

2. Urząd Miejski w Dobrej

Plac Wojska Polskiego 10
62-730 Dobra
tel. 63 279 90 11

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana przez adwokatów w następujących godzinach:

poniedziałek  – w godzinach od 8:30 do 12:30
wtorek – w godzinach od 11:00 do 15:00
środa –  w godzinach od 8:00 do 12:00
czwartek – w godzinach od 8:00 do 12:00
piątek – w godzinach od 8:00 do 12:00
(z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)

3.Powiatowy Urząd Pracy w Turku


ul. Komunalna 6
62 - 700 Turek
pok. 1b (parter)
tel.: 63 280 23 80

Punkt prowadzony jest przez organizację pozarządową Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych ,,Wsparcie, Informacja, Rozwój”, ul. Stefana Batorego 8, 56-200 Góra, a nieodpłatna pomoc udzielana przez radców prawnych i adwokatów w następujących godzinach:

poniedziałek  – w godzinach od 8:00 do 12:00
wtorek – w godzinach od 8:00 do 12:30
środa –  w godzinach od 8:00 do 12:30
czwartek – w godzinach od 8:00 do 12:30
piątek – w godzinach od 8:00 do 12:30
(z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)


Koordynacją spraw związanych z funkcjonowaniem systemu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu tureckiego zajmuje się:
Wydział Organizacyjny
Starostwa Powiatowego w Turku
tel.: 63 222 32 26
mail: organizacyjny@powiat.turek.pl


*Od początku 2016 roku, na terenie całej Polski zacznie funkcjonować organizowana przez powiaty darmowa pomoc prawna. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości.

W całym kraju od stycznia 2016 r. powstanie ponad 1500 punktów, w których profesjonaliści będą świadczyć pomoc prawną. Dzięki współpracy rządu, samorządów i organizacji pozarządowych ogólnopolski system zagwarantuje nieodpłatny dostęp do porad prawnych na poziomie lokalnym i zniweluje zbyt często występującą w naszym kraju barierę finansową do korzystania z profesjonalnej usługi prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

1) młodzież do 26 roku życia,
2) osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
3) seniorzy po ukończeniu 65 lat,
4) osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
5) kombatanci,
6) weterani,
7) zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,  
8) kobiety w ciąży.  

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana będzie w punktach wskazanych przez jednostki samorządu terytorialnego. 

Darmowej pomocy prawnej udzielać będą adwokaci i radcowie prawni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również aplikanci adwokaccy lub radcowscy z upoważnienia odpowiednio – adwokata lub radcy prawnego udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej. 

Darmowa pomoc prawna będzie udzielana w punktach, w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie. 

Pomoc prawna będzie polegała na:

1) udzieleniu informacji o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących uprawnieniach lub spoczywających obowiązkach;
2) przedstawieniu propozycji sposobu rozwiązania problemu prawnego;
3) pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy prawnej, (nie obejmuje pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym – wówczas osoba uprawniona może wnioskować o ustanowienie pełnomocnika z urzędu);
4) ‹sporządzeniu projektu pisma procesowego o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu. 

Edukacja prawna

Ustawa przewiduje także działania polegające na kształtowaniu świadomości prawnej obywateli. Zgodnie z tekstem ustawy organy administracji publicznej realizując pozostające w ich właściwości zadania z zakresu edukacji prawnej społeczeństwa będą zobligowane do podejmowania działań edukacyjnych zmierzających do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa. 

Zadania będące przedmiotem omawianej problematyki będą mogły być realizowane przez organizacje pożytku publicznego, a także uczelnie prowadzące studia wyższe na kierunku prawo, samorządy zawodowe adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników sądowych oraz doradców podatkowych – wyłonione w trybie otwartego konkursu ofert. 

*na podstawie informacji Ministerstwa Sprawiedliwości

 

Źródło: www.powiat.turek.pl

 

Zamieściła K.M.


Pliki do pobrania


Pozostałe aktualności