Dziś jest poniedziałek, 09.12.2019, imieniny Leokadii, Wiesławy
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej » Aktualności » Nabór na stanowisko- Pracownik Socjalny

Nabór na stanowisko- Pracownik Socjalny

Nabór na stanowisko- Pracownik Socjalny

Ogłoszenie o poszukiwaniu pracownika na stanowisko – PRACOWNIK SOCJALNY

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malanowie  poszukuje pracownika na stanowisko – pracownik socjalny.

 

 

 

Warunki zatrudnienia:

1) podstawa nawiązania stosunku pracy- umowa na czas zastępstwa,

2) wymiar czasu pracy – pełny etat ( 40 godz. tygodniowo).

 

Wymagania formalne:

- obywatelstwo polskie,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego,

- niekaralność za umyślne przestępstwo z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo   

  skarbowe,

- wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego z art. 116 oraz   

  art. 156 aktualnie obowiązującej ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku. tj.  

  spełnienie co najmniej   jednego z niżej wymienionych  warunków:

¨        ukończone kolegium pracowników służb społecznych,

¨        ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,

¨        ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

a) pedagogika,

b) pedagogika specjalna,

c) politologia,

d) polityka społeczne,

e) psychologia,

f) socjologia,

g) nauki o rodzinie,

 

Wymagania dodatkowe:

- umiejętność skutecznego komunikowania się,

- umiejętność pracy zespołowej,

- umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków,

- samodzielność, zaangażowanie,

- dyspozycyjność,

- znajomość ustawy o pomocy społecznej oraz przepisów wykonawczych, kodeksu 

  postępowania administracyjnego,

- znajomość obsługi komputera  oraz programów profesjonalnych ; SAC, POMOST STD,  

  SEPI ( mile widziane),

 

Wymagane dokumenty:

1) życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej ( CV),

2) kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

3) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z    

    klauzulą informacyjną, zawartych w dokumentach aplikacyjnych  dla potrzeb niezbędnych  

    do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i  

    Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

    związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  

    danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

 

4) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wizerunku zamieszczonego    

     w dokumentach aplikacyjnych, wraz z klauzulą informacyjną  dla potrzeb niezbędnych do  

     realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady  

     (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r,

5) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku pracownik     

    socjalny,

6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz               

    o korzystaniu z pełni praw publicznych.

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie wymaganych dokumentów w terminie do 15 kwietnia 2019roku do godz. 14:00 pod adresem:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  pok. nr 11

62-709 Malanów

 

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie nr tel. 63 289 20 27 lub 782 886 879

od poniedziałku - piątku  w godzinach  od 8:00-15:00.

 

 

                                                                                                                Dyrektor

                                                                                                        Alicja Maciejewska

 


Pliki do pobrania


Pozostałe aktualności