Dziś jest niedziela, 27.05.2018, imieniny Jana, Juliusza
6° / 1018 hPa
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej » Aktualności » Ogłoszenie o poszukiwaniu pracownika na stanowisko – pracownik socjalny

Ogłoszenie o poszukiwaniu pracownika na stanowisko – pracownik socjalny

Ogłoszenie o poszukiwaniu pracownika na stanowisko – pracownik socjalny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malanowie nadal poszukuje pracownika na wolne stanowisko – pracownik socjalny.

Warunki zatrudnienia:

1) podstawa nawiązania stosunku pracy- umowa o pracę,
2) wymiar czasu pracy – pełny etat ( 40 godz. tygodniowo)

 

 

 

 

Wymagania formalne:

  • obywatelstwo polskie,
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego,
  • niekaralność za umyślne przestępstwo z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego z art. 116 oraz art. 156 aktualnie obowiązującej ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku tj. spełnienie co najmniej   jednego z niżej wymienionych warunków:

-ukończone kolegium pracowników służb społecznych,
-ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,
-ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej
 do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

a) pedagogika,
b) pedagogika specjalna,
c) politologia,
d) polityka społeczne,
e) psychologia,
f) socjologia,
g) nauki o rodzinie,

 

Wymagania dodatkowe:

- umiejętność skutecznego komunikowania się,
- umiejętność pracy zespołowej,
- umiejętność organizowania pracy własnej,
- umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków,
- samodzielność, zaangażowanie,
- dyspozycyjność,
- znajomość ustawy o pomocy społecznej oraz przepisów wykonawczych, kodeksu postępowania administracyjnego,
- znajomość obsługi komputera oraz programów profesjonalnych ; SAC, POMOST STD,  SEPI ( mile widziane),

 

Wymagane dokumenty:

1) życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej ( CV),
2) kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
3) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,
4) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku pracownik socjalny,
5) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie wymaganych dokumentów pod adresem:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pok. nr 11
62-709 Malanów

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie nr tel. 63 289 20 27 lub 782 886 879
od poniedziałku - piątku w godzinach od 8:00-15:00


                                                                                                               Dyrektor

                                                                                                       Alicja Maciejewska

 

Zamieściła K.M.


Pozostałe aktualności