Dziś jest niedziela, 15.12.2019, imieniny Niny, Celiny
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej » O nas » Podstawy prawne

Podstawy prawne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malanowie działa na podstawie:

 •  ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej (Dz.U z 2018r. poz.1508) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.
   
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U z 2015 r. poz. 1390) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

 • ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265).

 • ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U z 2016r. poz. 1828) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1510).

 • ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z  2018r. poz. 1878).

 • ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

 • ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. KPA (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1257 ze zm.).

 • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z  2018r. poz. 1000) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.2017 r. poz.2077) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

 • ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018r. poz. 395).

 • ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

 • ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

 • ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z .2018r. poz. 554) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

 • ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

 • ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2018 r. poz . 276) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

 • ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016r. poz. 195 z późn.)

 • ustawy z dnia 4 listopada 216 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)

 • ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz.U. z. 2018r. poz. 996) 

Podstawowe dokumenty regulujące działalność GOPS w Malanowie:

 1. Uchwała Nr X/40/90 Gminnej Rady Narodowej z 28 lutego 1990r.w sprawie powołania GOPS.

 2. Zarządzenie Nr 1/90 Naczelnika Gminy z 12 marca 1990r.w sprawie utworzenia GOPS.

 3. Statut zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Nr XXIVI/155/2008 z 28 grudnia 2008r.