Dziś jest środa, 28.10.2020, imieniny Szymona, Tadeusza
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej » Aktualności » Nabór kandydatów do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2019 - 2020”

Nabór kandydatów do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2019 - 2020”

Nabór kandydatów do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2019 - 2020”

Nabór kandydatów do Programu

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2019 - 2020”

       Gmina Malanów otrzymała środki finansowe na realizację w/w Programu. W miesiącu styczniu 2020 roku Rada Gminy Malanów podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Malanów do realizacji Programu pn.„ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej- edycja 2019-2020”, który będzie finansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwieniu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych. Program adresowany jest do osób pełnoletnich ze znacznym, bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności  (albo orzeczenie równoważne), które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu. Osoba niepełnosprawna nie może korzystać równolegle z innych form usług.

Informujemy, iż zgodnie z założeniami Programu Gmina ma umożliwić osobie niepełnosprawnej samodzielny wybór osoby, która będzie  świadczyć usługi asystenta.

Asystentem Osobistym Osoby Niepełnosprawnej (AOON) może zostać osoba, która:

1) posiada dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej, lub

2) legitymuje się wykształceniem przynajmniej średnim oraz posiada co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Czas pracy AOON:  7 dni w tygodniu, w godz. 7.00 - 22.00 (lub inne godziny w uzasadnionych przypadkach), przy czym limit godzin miesięcznie na uczestnika projektu nie może przekroczyć 30 godzin.

Zakłada się, iż uczestnicy projektu nie będą ponosić odpłatności za usługi. Zgłoszenie kandydatów będzie na podstawie tzw. Karty zgłoszenia do programu. Osoby zainteresowane udziałem w Programie prosimy o składanie zgłoszeń za pośrednictwem załączonej Karty zgłoszenia do programu w terminie do 13.02.2020 roku w pok. nr 10 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malanowie. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi udziału w projekcie, które zamieszczone zostały na stronie internetowej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce Aktualności. Poniżej załączamy link do strony MRPiPS:https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2019-2020

Do pobrania:

1. Karta zgłoszenie do Programu                                                                                                

                                                                                        Alicja Maciejewska

                                                                                       Dyrektor GOPS

 

zamieściła A.M.


Pliki do pobrania


Pozostałe aktualności