Dziś jest sobota, 22.01.2022, imieniny Anastazego, Wincentego
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej » Profilaktyka uzależnień

Profilaktyka uzależnień

CEL

Celem Komisji jest prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych.

 

 

Zakres działalności Punktu Konsultacyjnego:

  • motywowanie zarówno osób upoważnionych, jak i osób współuzależnionych do podjęcia psychoterapii w placówkach lecznictwa odwykowego, kierowanie do leczenia specjalistycznego;
  • motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych, do zmiany szkodliwego wzorcu picia;
  • udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym (np. poprzez rozmowy podtrzymujące, uruchomienie przy punkcie konsultacyjnym grupy wsparcia dla osób po zakończonym leczeniu i pomocy psychospołecznej po zakończonym leczeniu w placówce odwykowej;
  • rozpoznanie w trakcie rozmowy zjawiska przemocy domowej i udzielanie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach powstrzymania przemocy;
  • inicjowanie interwencji w przypadku zdiagnozowania przemocy domowej (za zgodą osoby doznającej przemocy, chyba, że ofiarą jest dziecko);
  • zdiagnozowanie sytuacji całej rodziny i zaplanowanie pomocy dla wszystkich jej członków (dorosłych i dzieci);
  • prowadzenie dokumentacji z podjętych działań i udzielonych porad;
  • posiadanie dobrej orientacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy, które mogą się włączyć w systemową pomoc dla rodziny.